> Home > Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka

Mi, Lorencic Bauservice GmbH Nfg & Co KG, pridajemo veliku važnost zaštiti vaših osobnih podataka. Stoga vas informiramo u skladu s relevantnim propisima o zaštiti podataka - posebice s Općom uredbom o zaštiti podataka [GDPR] i Zakonom o zaštiti podataka 2018 (njem. DSG) - o prikupljanju, obradi i korištenju vaših podataka.

1. Zaštita podataka-kratki pregled


Opće informacije

Sljedeće informacije pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s Vašim osobnim podacima kada posjetite ovu web stranicu. Osobni podaci su svi podaci s kojima Vas se može osobno identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našim pravilima o privatnosti navedenim ispod ovog teksta.


Prikupljanje podataka na ovom web-mjestu

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operater web stranice. Njihove podatke za kontakt možete pronaći u odjeljku "Napomena o odgovornoj strani" u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Kako prikupljamo Vaše podatke?

S jedne strane, Vaši se podaci prikupljaju kada nam ih dostavite, a to mogu biti, na primjer, podaci koje unesete u obrazac kontakta.

Ostali podaci prikupljaju se automatski ili uz Vaš pristanak putem našeg IT sustava kada posjetite web stranicu. To su uglavnom tehnički podaci (npr. internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme prikaza stranice). Ti se podaci prikupljaju automatski čim uđete na ovu web stranicu.


Za što koristimo Vaše podatke?

Dio podataka prikupljaju se kako bi osiguralo da web stranica pruža podatke bez grešaka. Drugi podaci mogu se koristiti za analizu vašeg ponašanja kao korisnika.

Koja prava imate u vezi s Vašim podacima?

Imate pravo u bilo kojem trenutku primati informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi Vaših pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje tih podataka. Ako ste dali privolu za obradu podataka, možete ju opozvati u bilo kojem trenutku. Osim toga u određenim okolnostima imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. Nadalje, imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

U tu svrhu, kao i za daljnja pitanja na temu zaštite podataka, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku.


Alati za analizu i alati drugih proizvođača

Kada posjetite ovu web stranicu, Vaše ponašanje surfanja može se statistički procijeniti. To se radi prvenstveno s takozvanim programima analize.

Detaljne informacije o ovim programima analize mogu se pronaći u sljedećim pravilima o privatnosti.2. Hosting

Sadržaj naše web stranice hostiramo kod sljedećeg pružatelja usluga:


Host Europe

Pružatelj usluga je Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149, Köln (u daljnjem tekstu Host Europe). Kada posjetite našu web stranicu, Host Europe prikuplja razne datoteke zapisnika, uključujući i Vaše IP adrese.

Detalje potražite u pravilima o privatnosti društva Host Europe: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/.

Europa domaćin (Host Europe) upotrebljava se na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a. Imamo legitiman interes kako bismo osigurali da naša web stranica bude što pouzdanija. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. a DSGVO i § 25 st. 1 TTDSG, u mjeri u kojoj privola zahtijeva pohranu kolačića ili pristup informacijama u terminalnom uređaju korisnika (npr. za uzimanje otisaka prstiju uređaja) u smislu TTDSG-a. Pristanak se može opozvati u bilo kojem trenutku.3. Opće informacije i obvezne informacije

Zaštita podataka

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših osobnih podataka. Prema vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom politikom privatnosti.

Kada koristite ovu web stranicu, prikupljaju se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci koji se mogu koristiti za vašu osobnu identifikaciju. Ova pravila o privatnosti objašnjavaju koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to radi.

Željeli bismo naglasiti da prijenos podataka putem Interneta (npr. prilikom komunikacije putem e-pošte) može imati sigurnosne propuste. Nije moguće u potpunosti zaštititi podatke od pristupa trećih strana.


Napomena o odgovornom tijelu

Odgovorna strana za obradu podataka na ovoj web stranici je:

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG

Puchstraße 208

8055 Graz, Austrija

Telefon: +43 316 47 25 64-0

E-pošta: headquarters@lorencic.com

Odgovorna strana je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka (imena, adrese e-pošte itd.).


Razdoblje skladištenja

Osim ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije navedeno konkretnije razdoblje pohrane, vaši osobni podaci ostat će kod nas sve dok svrha obrade podataka više ne vrijedi. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanje ili opozovete svoj pristanak na obradu podataka, vaši će se podaci izbrisati, osim ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranu vaših osobnih podataka (npr. razdoblja zadržavanja u skladu s poreznim ili trgovačkim pravom); U potonjem slučaju brisanje se događa nakon prestanka primjene tih razloga.


Opće informacije o pravnoj osnovi obrade podataka na ovoj web stranici

Ako ste pristali na obradu podataka, vaše osobne podatke obrađujemo na temelju čl. 6. stavka 1. točke GDPR-a ili čl. 9 stavka 2. točke GDPR-a, pod uvjetom da se posebne kategorije podataka obrađuju u skladu s čl.9 stavka 1. točke GDPR-a. U slučaju izričitog pristanka na prijenos osobnih podataka u treće zemlje, obrada podataka provodi se i na temelju članka 49. stavka 1. točke (a) GDPR-a.Ako ste pristali na pohranu kolačića ili pristup informacijama u svom uređaju (npr. putem otiska prsta uređaja), obrada podataka provodi se i na temelju članka 25. stavak 1. TTDSG-a. Pristanak se može opozvati u bilo kojem trenutku. Ako su vaši podaci potrebni za ispunjenje ugovora ili za provedbu predugovornih mjera, obrađujemo vaše podatke na temelju čl. 6. stavka 1. točke GDPR-a.

Nadalje, obrađujemo vaše podatke, u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje zakonske obveze, na temelju čl. 6 stavka 1. točke GDPR-a.Obrada podataka može se provoditi i na temelju našeg legitimnog interesa u skladu s člankom 6. stavkom 1. GDPR-a. Informacije o relevantnim pravnim osnovama u svakom pojedinačnom slučaju navedene su u sljedećim stavkama ove izjave o zaštiti podataka.


Opoziv privole za obradu podataka

Mnoge operacije obrade podataka moguće su samo uz vaš izričit pristanak. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodi do opoziva.


Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na izravno oglašavanje (čl. 21 GDPR-a)

AKO SE OBRADA PODATAKA PROVODI NA TEMELJU ČL. 6 STAVKA 1. TOČKE. E ILI F GDPR-a, IMATE PRAVO ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U BILO KOJEM TRENUTKU IZ RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE POSEBNE SITUACIJE; TO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE NA TEMELJU TIH ODREDABA. ODGOVARAJUĆA PRAVNA OSNOVA NA KOJOJ SE TEMELJI OBRADA MOŽE SE NAĆI U OVIM PRAVILIMA O PRIVATNOSTI. AKO ULOŽITE PRIGOVOR, VIŠE NEĆEMO OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE OSIM AKO MOŽEMO DOKAZATI UVJERLJIVE LEGITIMNE RAZLOGE ZA OBRADU KOJI NADILAZE VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODE ILI ZA POSTAVLJANJE, OSTVARIVANJE ILI OBRANU PRAVNIH ZAHTJEVA (PRIGOVOR U SKLADU S ČL. 21 (1) GDPR-a).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODACI OBRAĐUJU U SVRHE IZRAVNOG MARKETINGA, IMATE PRAVO U BILO KOJEM TRENUTKU ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA KOJI SE ODNOSE NA VAS U SVRHU TAKVOG OGLAŠAVANJA; TO SE ODNOSI NA PROFILIRANJE U MJERI U KOJOJ JE POVEZANO S TAKVIM IZRAVNIM MARKETINGOM. AKO ULOŽITE PRIGOVOR, VAŠI OSOBNI PODACI NAKNADNO SE VIŠE NEĆE KORISTITI U SVRHU IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRIGOVOR U SKLADU S ČL. 21 (2) GDPR-a).


Pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, ispitanici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, mjestu rada ili mjestu navodnog kršenja. Pravo na podnošenje pritužbe ne dovodi u pitanje druge administrativne ili sudske pravne tijekove.


Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo isporučiti podatke koje obrađujemo automatski na temelju vaše privole ili u ispunjenju ugovora sebi ili trećoj strani u strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugoj odgovornoj strani, to će se učiniti samo u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo.


Informacije, ispravak i brisanje

U okviru važećih zakonskih odredbi imate pravo na besplatne informacije o vašim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka te, ako je potrebno, pravo na ispravak ili brisanje tih podataka u bilo kojem trenutku. U tu svrhu, kao i za daljnja pitanja na temu osobnih podataka, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku.


Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

·ako osporavate točnost vaših osobnih podataka koje pohranjujemo, obično nam je potrebno vrijeme da to provjerimo i potvrdimo. Za vrijeme trajanja provjere imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka.

·ako je obrada vaših osobnih podataka bila nezakonita, možete zatražiti ograničenje obrade podataka umjesto brisanja.

·ako nam vaši osobni podaci više nisu potrebni, ali su vam potrebni za ostvarivanje, obranu ili podnošenje pravnih zahtjeva, imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka umjesto brisanja.

·ako ste podnijeli prigovor u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a, mora se uspostaviti ravnoteža između vaših i naših interesa. Sve dok još nije utvrđeno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zatražiti da se obrada vaših osobnih podataka ograniči.

Ako ste ograničili obradu vaših osobnih podataka, ti se podaci mogu obrađivati samo uz vaš pristanak ili u svrhu podnošenja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga od važnog javnog interesa Europske unije ili države članice.


SSL ili TLS šifriranje

Ova web stranica koristi SSL ili TLS enkripciju iz sigurnosnih razloga i za zaštitu prijenosa povjerljivog sadržaja, poput narudžbi ili upita koje nam šaljete kao operator web mjesta. Šifriranu vezu možete prepoznati po činjenici da se adresni redak preglednika mijenja iz "http://" u "https://" i po simbolu zaključavanja u liniji preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam prenesete.


Prigovor na reklamne poruke e-pošte

Ovime se protivimo upotrebi kontakt podataka objavljenih u okviru obveze otiska u svrhu slanja neželjenog reklamnog i informativnog materijala. Operatori stranica izričito zadržavaju pravo poduzeti pravne radnje u slučaju neželjenog slanja informacija o oglašavanju, kao što su neželjene e-pošte.4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Kolačići/Cookies

Naše internetske stranice koriste takozvane "kolačiće". Kolačići su mali podatkovni paketi i ne uzrokuju nikakvu štetu na vašem uređaju. Pohranjuju se privremeno za vrijeme trajanja sesije (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići) na vašem uređaju. Kolačići sesije automatski se brišu na kraju vašeg posjeta. Stalni kolačići ostaju pohranjeni na vašem uređaju dok ih sami ne izbrišete ili dok ih vaš web preglednik automatski ne izbriše.

Kolačići mogu doći od nas (kolačići prve strane) ili od tvrtki trećih strana (tzv. kolačići trećih strana). Kolačići trećih strana omogućuju integraciju određenih usluga trećih tvrtki unutar web stranica (npr. kolačići za obradu platnih usluga).

Kolačići imaju različite funkcije. Mnogi su kolačići tehnički potrebni jer određene funkcije web stranice ne bi radile bez njih (npr. funkcija košarice ili prikazivanje videozapisa). Ostali kolačići mogu se koristiti za procjenu ponašanja korisnika ili u reklamne svrhe.

Kolačići koji su potrebni za provođenje postupka elektroničke komunikacije, za pružanje određenih funkcija koje ste zatražili (npr. za funkciju košarice) ili za optimizaciju web stranice (npr. kolačići za mjerenje web publike) (potrebni kolačići) pohranjuju se na temelju čl. 6 stavka 1 točke GDPR-a, osim ako nije naznačena druga pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranu potrebnih kolačića za tehnički bez grešaka i optimizirano pružanje svojih usluga. Ako je zatražena suglasnost za pohranu kolačića i usporedivih tehnologija prepoznavanja, obrada se provodi isključivo na temelju ove privole (čl. 6 stavka 1 točke GDPR-a i § 25 stavka 1 TTDSG); Pristanak se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Svoj preglednik možete postaviti tako da budete informirani o postavljanju kolačića i dopuštate kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito i aktivirati automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja preglednika. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

U ovim pravilima o privatnosti možete saznati koji se kolačići i usluge koriste na ovoj web stranici.


Datoteke zapisnika poslužitelja

Davatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane datoteke zapisnika poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski prenosi. To su:

vrsta preglednika i verzija preglednika

korišteni operativni sustav

URL preporuke

naziv glavnog računala računala koje pristupa

vrijeme zahtjeva poslužitelja

IP adresa

Ti se podaci neće spojiti s drugim izvorima podataka.

Ti se podaci prikupljaju na temelju članka 6. stavka 1. točke GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za tehnički prezentaciju bez pogrešaka i optimizaciju svoje web stranice - u tu svrhu moraju se zabilježiti datoteke zapisnika poslužitelja.


Kontakt

Ako nam pošaljete upite putem kontakt obrasca, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući podatke za kontakt koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju daljnjih pitanja. Nećemo proslijediti ove podatke bez vašeg pristanka.

Ti se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke GDPR-a ako je vaš zahtjev povezan s izvršenjem ugovora ili je potreban za provedbu predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita koji su nam upućeni (čl. 6 st. 1 GDPR) ili na vašoj privoli (čl. 6 st. 1 GDPR) ako je to zatraženo; privola se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Podaci koje unesete u obrazac za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, opozovemo vaš pristanak za pohranu ili svrha pohrane podataka više ne vrijedi (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe, posebno razdoblja čuvanja, ostaju nepromijenjene.


Upit putem e-maila, telefona ili faksa

Ako nas kontaktirate e-poštom, telefonom ili telefaksom, vaš upit, uključujući sve osobne podatke koji iz njega proizlaze (ime, upit), pohranit ćemo i obraditi u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Nećemo proslijediti ove podatke bez vašeg pristanka.

Ti se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) GDPR-a ako je vaš zahtjev povezan s izvršenjem ugovora ili je potreban za provedbu predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita koji su nam upućeni (čl. 6 st. 1 lit. f GDPR) ili na vašoj privoli (čl. 6 st. 1 lit. a GDPR) ako je to upitano; pristanak se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Podaci koje nam pošaljete putem zahtjeva za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, opozovemo vašu privolu za pohranu ili ako svrha pohrane podataka više ne vrijedi (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe, posebno zakonska razdoblja zadržavanja, ostaju nepromijenjene.

U slučaju prijave putem naše mobilne aplikacije pristajete na dostavu marketinških materijala od

strane Lorenčić-Croatia. Isto je moguće otkazati putem slanja e-mail poruke na zagreb@lorencic.hr.5. Alati za analizu i oglašavanje

Matomo

Ova web stranica koristi uslugu web analitike otvorenog koda Matomo.

Uz pomoć Matoma u mogućnosti smo prikupljati i analizirati podatke o korištenju naše web stranice od strane posjetitelja web stranice. To nam omogućuje da saznamo, između ostalog, kada su napravljeni prikazi stranica i iz koje regije dolaze. Osim toga, prikupljamo različite datoteke zapisnika (npr. IP adresa, preporučitelj, preglednici i korišteni operativni sustavi) i možemo izmjeriti obavljaju li posjetitelji naše web stranice određene radnje (npr. klikovi, kupnje itd.).

Korištenje ovog alata za analizu temelji se na članku 6. stavku 1. točki (f) GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za analizu ponašanja korisnika kako bi optimizirao svoju web stranicu i oglašavanje. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju članka 6. stavka 1. točke (a) GDPR-a i članka 25. stavka 1. TTDSG-a, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama u terminalnom uređaju korisnika (npr. uzimanje otisaka prstiju uređaja) u smislu TTDSG-a. Pristanak se može opozvati u bilo kojem trenutku.


Anonimizacija IP-a

Pri analizi s Matomom koristimo anonimizaciju IP-a. U tom se slučaju vaša IP adresa skraćuje prije analize tako da vam se više ne može jasno dodijeliti.


Hosting

Matomo ugošćujemo isključivo na vlastitim poslužiteljima, tako da svi podaci analize ostaju kod nas i ne prenose se.6. Newsletter

Podaci newslettera

Ako želite primati newsletter ponuđen na web stranici, od vas tražimo e-mail adresu, kao i informacije koje nam omogućuju da potvrdimo da ste vlasnik navedene e-mail adrese i da ste suglasni s primanjem newslettera. Daljnji podaci neće se prikupljati ili će se prikupljati samo na dobrovoljnoj osnovi. Te podatke koristimo isključivo za slanje traženih podataka i ne prosljeđujemo ih trećim stranama.

Obrada podataka unesenih u obrazac za registraciju biltena odvija se isključivo na temelju vaše privole (čl. 6 st. 1 lit. a DSGVO). Svoj pristanak na pohranu podataka, adresu e-pošte i njihovo korištenje za slanje newslettera možete opozvati u bilo kojem trenutku, na primjer putem poveznice "odjava" u newsletteru. Opoziv ne utječe na zakonitost već provedenih postupaka obrade podataka.

Podatke koje nam dostavite u svrhu pretplate na newsletter pohranit ćemo mi ili davatelj newsletter usluga dok se ne odjavite s newslettera i bit će izbrisani s popisa za distribuciju newslettera nakon što otkažete pretplatu na newsletter ili nakon što svrha više ne vrijedi. Zadržavamo pravo brisanja ili blokiranja adresa e-pošte s našeg popisa za distribuciju newslettera prema vlastitom nahođenju u okviru našeg legitimnog interesa u skladu s čl. 6 stavka 1 f GDPR-a.

Podaci koje smo pohranili u druge svrhe ostaju nepromijenjeni.

Nakon što otkažete pretplatu na popis za raspodjelu newslettera, vašu adresu e-pošte možemo pohraniti mi ili davatelj usluga newslettera na crnu listu ako je to potrebno kako bismo spriječili buduće slanje pošte. Podaci s crne liste koristit će se samo u tu svrhu i neće se spajati s drugim podacima. To služi i vašem interesu i našem interesu da ispunimo zakonske zahtjeve prilikom slanja newslettera (legitimni interes u smislu čl. 6 st. 1 lit. f GDPR-a). Pohrana na crnoj listi nije vremenski ograničena. Možete se usprotiviti pohrani ako vaši interesi nadmašuju naš legitimni interes.U okviru Vaših veza s klijentima ili dobavljačima obrađujemo sljedeće podatke:

·ime

·adresa

·kontaktni podaci kao telefonski broj, broj telefaksa, email-adresa (također od kontakt osoba klijenta ili dobavljača)

·interni podaci o klijentima ili dobavljačima kao npr. broj klijenta/dobavljača, vrsta ili kategorija klijenta/dobavljača

·predmet isporuke i usluge

·informacije o plaćanju kao i uvjeti plaćanja, tabela sniženja

Ukoliko niste s nama u izravnom kontaktu kao klijent ili dobavljač, a mi unatoč tome obrađujemo Vaše osobne podatke radi ispunjenja ugovora, ovi podaci su nam proslijeđeni u ovu svrhu od osoba koje ste Vi ovlastili (npr. osoba koja provodi naloge, građevinska firma, međupromet).


Svrha obrade podataka / Prosljeđivanje podataka


Za ugovorno ili predugovorno ispunjenje naše poslovne djelatnosti obrađujemo Vaše osobne podatke na osnovu čl. 6 st. 1 lit b OUZP. Dodatno imamo opravdan interes, da koristimo podatke za statističke analize, kako bi naše proizvode optimalno prilagodili tržištu.
Dodatno smo zainteresirani za to, da naše klijente redovito informiramo o najnovijem stanju u vezi naših proizvoda. Zbog toga dozvoljavamo sebi da na osnovu našeg opravdanog interesa, sukladno čl. 6 st. 1 lit f OUZP, u svrhu informacija i novosti o našim proizvodima, redovito informiramo osobe koje se nalaze s nama u vezi kao klijent ili dobavljač, uz pomoć redovitih novosti.
Točnije informacije u vezi novosti pronaći ćete također u izjavi o zaštiti podataka poglavlje novosti. Naravno da imate pravo prigovora ovim novostima. Za provođenje obrade, više primatelja dobiva osobne podatke.

To su:

·T-pružatelj usluga za potporu IT-infrastrukture

·Špedicije za isporuku naših proizvoda

·Pošiljatelj za slanje novosti.

Prosljeđivanje podataka trećim osobama se ne provodi, izuzev u slučaju kada je davanje podataka za otvarivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva pred sudom ili službom. I u ovom slučaju se podaci odmah brišu nakon proteka postupka.

Vrijeme pohranjivanja

U Austriji za poslovne dokumente važe zakonski rokovi pohranjivanja, koje mi naravno ispunjavamo. Ukoliko ne postoji druga pravna osnova, ovi podaci se odmah brišu. Ovo ne važi kada su podaci potrebni za ostvarivanje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva pred sudom ili službom.

U okviru naših događaja obrađujemo u pojedinim slučajevima sljedeće podatke:

  • ime
  • adresa
  • kontaktni podaci kao telefonski broj, email-adresa
  • područje interesa
  • slike s dokumentarnim karakterom koji se odnose na događaje


Svrha obrade podataka / Prosljeđivanje podataka

Posjetom naših događaja ili prijavom za iste, suglasni ste s obradom sukladno OUZP čl. 6 st. 1 lit a. Koristimo osobne podatke za ostvarenje događaja kao i u pojedinim slučajevima za ostvarivanje kontakta s naše strane. Dodatno se slike događaja mogu objaviti, pri čemu se sadržaj i izjava snimka prethodno pažljivo provjeravaju, kako se Vaša osobna prava ne bi povrijedila. Općenito ove snimke služe za našu dokumentaciju. Za obavljanje obrade organizator događaja kao i naš pružatelj IT-usluga u pojedinom slučaju dobiva pristup osobnim podacima. Prosljeđivanje podataka trećim osobama se ne provodi, izuzev u slučaju kada je davanje podataka za otvarivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva pred sudom ili službom. I u ovom slučaju se podaci odmah brišu nakon proteka postupka.

Vrijeme pohranjivanja
Nakon završetka događaja odmah ćemo obrisati podatke ukoliko ne postoje dalje pravne osnove. Ovo ne važi kada su podaci potrebni za ostvarivanje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva pred sudom ili službom.


 

Lorencic katalog

Prelistajte online ili spremite katalog

Katalog online

Kompetentno savjetovanje

Mi Vam stojimo rado na raspolaganju

Lokacije

Lorencic - iznajmljivanje

Iznajmite uređaje u našem servisu za iznajmljivanje

Iznajmljivanje uređaja

Login erfolgreich

Zurück zur Home

Reset erfolgreich

Wir haben Ihnen eine E-Mail gesendet
Zurück zur Home

Login

Der Benutzer oder das Passwort ist falsch
Loggen Sie sich bitte ein
Passwort vergessen?

Passwort vergessen?

Die eingegebene E-Mail Adresse wurde nicht gefunden
Tragen Sie bitte Ihre E-Mail Adresse ein um Ihr Passwort zurückzusetzen